این عنکبوت به زیبای اش همه را می ترساند (عکس)

این عنکبوت به زیبای اش همه را می ترساند (عکس)
به گزارش ایران ناز:نیکی بی، عکاسی است که در سنگاپور زندگی و کار می کند. تنوع زیستی نامحدود جزایر مختلف این کشور شامل حشرات و عنکبوتیان نیز می شود و نیکی بی با تلاش فراوان توانسته با کمک عکاسی ماکرو، تصاویر آنها را مستند کرده و در صفحه فلیکر خود بگذارد.
 
این عنکبوت به زیبای اش همه را می ترساند (عکس)

با آنکه این عنکبوت ها بسیار ترسناک هستند، ولی نمی تواند آفرینش فوق العاده و شگفت انگیز آنها را انکار کرد. باورش سخت است که این گونه های جانوری همه متعلق به یک سیاره باشند، چه رسد به اینکه همه در یک کشور جمع شده باشند. برای مثال عنکبوت آینه ای، روی شکمش پانل های انعکاسی دارد که می درخشند.