نکاتی که باید در موقع قرارداد استخدام خود بدانید

نکاتی که باید در موقع قرارداد استخدام خود بدانید
قرارداد به عنوان  یکی از مهم ترین بخش ها در امر مدیریت منابع انسانی شرکت هاست، به همین دلیل در اغلب شرکت های بزرگ و معتبر مدیر ثبت قرارداد ها به این کار رسیدگی می کند. قرارداد استخدام برای کارمند حکم یک عامل دلگرمی است که سبب می شود نیروی کار با انگیزه و اعتماد بیشتر وقت و انرژی اش را صرف انجام وظیفه اش کند.متاسفانه در بسیاری موارد ماجرای عقد قرارداد و یا اتمام قرارداد برای خیلی از افراد مشکل بوده و داستان های عجیبی را برای آنها درست می نماید.

در زیر به برخی از این نکات مهم که موقع عقد و یا تمدید قرار داد باید به آن توجه کنید اشاره شده است:

1 – در قرارداد شما تاریخ شروع به کار و اتمام کار باید به دقت درج شود.

2 – در قرارداد باید قید شود که به شما بیمه تعلق میگیرد یا خیر.

3 – مبلغ حقوق شما با ریز جزئیات باید حتما درج گردد.

4 – هر شرکتی شرایط خاصی برای خودش دارد که در قرارداد درج می گردد.آنها را به دقت مطالعه کنید.

5 – قانونی در زمینه تمدید قرارداد وجود دارد : اگر کارفرما به صورت کتبی یا شفاهی به کارمندش اعلام کند که قراردادش تمدید خواهد شد قرارداد تمدید شده تلقی می گردد.دقت کنید که شفاهی بیان کردن این مورد هم در قانون مورد تائید هست.

6 – شما اگر قرارداد نداشته باشید هم باید قبل از ترک شرکت 1 ماه به شرکت مهلت بدهید.

7 – بعد از اتمام 1 ماه مهلت برای خروج از شرکت ، شرکت شما باید تا 2 ماه بعد از خروج شما با شما تسویه حساب انجام بدهد. البته بعضی شرکت ها در قراردادهاشان این مدت را تغییر میدند که شما باید موقع امضا قرارداد این مورد را در نظر داشته باشید.