وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

این کودک وقتی به دنیا آمد دست و پا نداشت

این کودک وقتی به دنیا آمد دست و پا نداشت
تاکر نوزادی است که دست و پا ندارد. پای چپ این کودک، یک برآمدگی است که از بدنش بیرون زده و در انتها یک انگشت کوچک دارد. در سمت راست هم یک انگشت کوچک دارد که می تواند آن را تکان دهد. به جای یک بازوی او هم یک برآمدگی وجود دارد و در طرف دیگر بدن او، اثری از بازو نیست.

پزشکان در آمریکا، مغز، قلب و کلیه های «تاکر» را بررسی کرده اند و مشکلی پیدا نکرده اند ولی دلیل این بیماری او هنوز مشخص نشده، اگرچه می تواند ژنتیک باشد. بردلی، پدر تاکر می گوید:«معمولا در این موارد، مشکل بیشتر از نداشتن دست و پا است اما به نظر می رسد همه چیز خوب باشد. البته آنها کاملا مطمئن نیستند.»

 قرار است چشم پزشک هم او را معاینه کند اما با توجه به اینکه تاکر اشیایی که جلوی صورتش تکان می دهند را دنبال می کند،والدینش معتقدند از این بابت مشکلی ندارد.

 آماندا پاردو، مادرش می گوید وقتی 20 هفته باردار بوده، برای سونوگرافی رفته و دکتر متوجه یک مشکل اساسی شده:« آنها نمی توانستد زیاد دست و پای او را ببینند، برای همین ما را پیش دکتر اگلی فرستادند. او تشخیص داد که تترافوکوملیا است.»

دکتر به او پیشنهاد سقط جنین داد:«… من و برد آن شب درباره اش حرف زدیم و فکر کردیم چه جور زندگی خواهد داشت، و گفتیم نکند مشکل روانی هم داشته باشد. آن شب همه افکارمان منفی بود. فردایش برد ساعت ناهارش به من زنگ زد و گفت تصمیم گیری در این مورد با ما نیست. اگر قرار است زنده بماند، باید بگذاریم زندگی کند. مهم نیست چه جوری است، باز هم بچه ما است… می خواهم او تا جایی که می تواند، زندگی عادی داشته باشد. او می تواند همه کاری بکند، ولی مساله این است که فرآیند یادگیریش متفاوت خواهد بود.»

تکنولوژی پیشرفت کرده و زندگی تاکر می تواند خیلی آسانتر شود ولی مساله پول است. مادر بزرگ های تاکر قصد دارند برای خریدن وسایل ویژه مورد نیاز او، مراسم خیریه بگذارند.