برای چربی سوزی این نکات را بدانید

۱) رژیم اصولی

۲) ورزش هوازی ( برای چربی سوزی)

۳) تمرین با وزنه ( برای عضله سازی )

 
البته دوری از استرس – بی خوابی و بسیاری موارد دیگر هم دراین امر دخیلند که پرداختن به همه آنها در این مقال نمی گنجد همین بس که بدانید هنگام استرس کورتیزول ترشح می شود که کورتیزول ضمن سرکوب هورمونهای عضله ساز ( تستسترون) موجب جمع شدن چربی در اطراف شکم می شود و موجب شکستن بافت عضلانی میشود  نظرتان چیست.

تمرین با وزنه به دو روش موجب چربی سوزی می شود یک موجب عضله سازی می شود که عضله بیشتر یعنی سوخت و ساز بالاتر و مساوی با چربی سوزی بیشتر یا حداقل ذخیره چربی کمتر دوم اینکه هنگام تمرین با وزنه متابولیسم بدن تا ۲۴ ساعت حدود ۵ تا ۱۰ کالری در هر ساعت بالاتر است و به عبارت دیگر حتی هنگام خواب هم بعد از تمرین با وزنه چربی سوزی می شود .

و اما ورزش هوازی به ورزشهائی که در زمان طولانی حجم زیادی از عضلات و با شدت کم به کار گرفته می شود ورزش هوازی گفته میشود دو – شنا – دوچرخه سواری مثالهائی از ورزشهای هوازی هستند بر عکس ورزشهای غیر هوازی به سری ورزشهای پرشدت و کوتاه گفته می شود
 
که تمرین با وزنه نمونه بارز آن است نوع انرژی که در هرکدام از این ورزشها به کار گرفته می شود کاملا متفاوت است در تمرینات هوازی است که بدن به سراغ ذخائر چربی می رود ضمن اینکه بعد از ورزشهای هوازی ( همان آئروبیک ولایت ما) تا ۵ و ۶ ساعت متابولیسم بدن بیشتر است و چربی بیشتری میسوزد .

هیچ روش و فرمول جادوئی و دستگاه معجزه گر وجود ندارد روزی یک سیب و دو تا کرفس خوردن و سایر روشهای اشتباه دیگر مدتها است که منسوخ شده باید بدنسازی کنید – هله هوله نخورید و تحرک کافی داشته باشید .یکی از قهرمانان بدنسازی گفته ۹۹ درصد مردم مثل ما نیستند و همین است که همه ما را تحسین می کنند