اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

آشنایی با زیباترین کوهای شهرستان اقلید (عکس)

آشنایی با زیباترین کوهای شهرستان اقلید (عکس)

چقدر با کوه های اقلید آشنایی دارید؟ لیست زیر را بخوانید.از دوستانی که اطلاعاتی در مورد هرکدام از عناوین ذکر شده دارند،تقاضا می شود توضیحی،هرچند مختصر ارائه دهند تا دوستان دیگر استفاده نمایند.

لیست زیر اسامی کوه های اقلید و حومه می باشد«از کتاب گیتاشناسی ایران-کوه ها و کوهنامه ی ایران» در کتاب اقلید در

گستره تاریخ:

 

آشنایی با زیباترین کوهای شهرستان اقلید (عکس)

 

آشنایی با زیباترین کوهای شهرستان اقلید (عکس)

 

معرفی کوه های شهرستان اقلید

    آب سیاه
    آسمانیجه
    اردن
    انگه دون
    بر آفتاب
    بل
    پشت بره
    پلنگی
    تیدر
    جنگلی
    چشمه ساریته
    چوب بیدی
    چهار دره
    چیچگلی
    خرمن کوه
    درغوک
    رگ
    زوا
    سفید
    سلمه کوه
    شادی
    شکارگاه
    شلمزار
    ضرابی
    عابدینی
    علی آباد
    عمر
    قره غول
    قورقوش
    کمر سفید
    کمر سیاه
    کوشک زر
    گچ مالی
    گنبد بویی
    لیل مان
    نباتی