وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

قبور قربانیان ایرانی فاجعه منا در مکه (عکس)

قبور قربانیان ایرانی فاجعه منا در مکه (عکس)

بزرگترین فاجعه انسانی در طول تاریخ جهان

 

تصاویر قبور قربانیان ایرانی فاجعه منا که در مقبره الشهدای مکه مکرمه دفن شده اند.

 

قبور قربانیان ایرانی فاجعه منا در مکه (عکس)

قبور قربانیان ایرانی فاجعه منا در مکه (عکس)