اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

مطالبی خواندنی در مورد بی رحم ترین موجود جهان

مطالبی خواندنی در مورد بی رحم ترین موجود جهان
شاید حشره دعا خوان ماده بیرحمترین حشره دنیا باشد.
هنگامی که حشره ماده از همسرش باردار شد، به آن نیش می‌زند و همسر نیمه جان پس از جفت گیری غذایی لذیذ برای حشره ماده می‌شود.
 
مطالبی خواندنی در مورد بی رحم ترین موجود جهان

هر دو جنس ماده و نر این حشرات، شکارچی ماهری هستند. حشره دعاخوان طعمه خود را به آرامی زیر نظر می‌گیرد و در لحظه مناسب بازوان خود را باز می‌کند و طعمه‌اش را می‌گیرد. ضمناً این حشره هم نوع خوار هم هست. (جنس ماده)