وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

20 مهارت برای محبوب شدن

 

1 ) سلام دادن را تو آغاز کن زیرا سلام موجب اطمینان طرف مقابل می شود.
2 ) تبسم کن زیرا تبسم طرف مقابل را سحر می کند و قلبش را می نوازد.
3 ) به طرف مقابل خود اهمیت ده و از او تقدیر کن و با مردم آنگونه برخورد کن که دوست داری با تو برخود کنند.
4 ) در شادی های مردم شریک شو…

 

5 ) نیازهای مردم را برآورده کن زیرا بدین ترتیب به قلبشان راه می یابی. نفس ها با برآورده کردن نیازها پر می شود.
6 ) از لغزش ها درگذر و در روح و روان خود تسامح نشان بده.
7 ) در جستجوی شگفتی ها باش و در پی آنها باش که باعث کسب دوستی و جذب قلوب می شود.
8 ) در هدیه دادن بخیل نباش اگرچه قیمت آن کم باشد زیرا ارزش معنوی آن بیشتر از ارزش مادی است.
9 ) دوست داشتن را به طرف مقابل اظهار کن زیرا کلمات دوست داشتنی به قلب ها نفوذ می کند.
10 ) در پی نصیحت مردم باش بگونه ای که آبروی مخاطب نرود.
11 ) با دیگران در حد توجه شان صحبت کن زیرا افراد میل دارند که در مدار توجه شان کسی با آنها گفتگو کند.
12 ) خوشبین باش و بشارت را در دور و بر خود پخش کن.
13 ) اگر دیگران کار خوبی انجام دادند از آنها تعریف کن زیرا ستایش در نفس اثر می گذارد اما در تعریف زیاده روی نکن.
14 ) کلمات خود را برگزین تا جایگاه تو بالا رود زیرا کلمه نیکو بهترین وسیله برای نوازش قلب هاست.
15 ) با مردم متواضع باش زیرا انسان ها از کسی که احساس برتری می کند، متنفر هستند.
16 ) در پی صید عیوب دیگران مباش بلکه به اصلاح عیوب خود مشغول باش.
17 ) هنر سکوت را بیاموز زیرا مردم کسی را که به آنها گوش می دهد دوست دارند.
18 ) دایره دانش خود را وسیع گردان و در هر روز دوست تازه ای بدست آور.
19 ) تلاش کن که تخصص و توجهات خود را متنوع تر سازی، این کار موجب آن می شود که هم دایره علم تو افزایش یابد و هم تعداد دوستانت.
20 ) اگر کار خوبی برای شخصی انجام دادی منتظر عوض آن نباش.


پایگاه فرهنگی تفریحی ایران ناز