اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

ده نوع رابطه زناشویی كه سرانجامی نخواهد داشت

 

توصیه هایی مهم برای روابط زناشویی

 


1) رابطه ای كه در آن بیش از آنچه به شما عشق می ورزند، عشق می ورزید.

 


در یك رابطه، هنگامی كه فقط یكی از طرفین در اكثر اوقات از لحاظ روحی تعقیب كننده و دیگری تعقیب شونده می‌باشند، سالم نبوده و از تعادل خارج شده و محكوم به شكست خواهد بود.


2) رابطه ای كه در آن بیش از آنچه كه شما عشق می ورزید، به شما عشق می ورزند.


در چنین رابطه ای كه قلبتان را بطور كامل در طبق اخلاص نگذاشته اید، هیچگاه احساس رضایت نخواهید داشت.


3) رابطه ای كه در آن شیفته توانایی های بالقوه نامزد/همسر خود می باشید.


داشتن یك رابطه سالم با همسرتان به معنی عشق ورزیدن به او به خاطر كسی كه هست، می باشد. نه عشق ورزیدن به او علی رغم كسی كه هست و یا به امید كسی که خواهد بود.


4) رابطه ای كه درآن ماموریت نجات همسرتان را به عهده دارید.


معتادین به نجات دیگران نه از آن رو كه با همسرشان تفاهم دارند، بلكه به این دلیل كه احساس می كنند مجبورند به او كمك كنند، به روابط وارد می شوند. كسانی كه ماموریت نجات دیگران را به عهده دارند، غالبا حس ترحم را با عشق اشتباه می گیرند.


5) رابطه ای كه در آن به نامزد /همسرتان به عنوان یك الگو و آموزگار چشم دوخته اید.


وقتی عاشق كسی می شوید كه الگوی شماست، مشكل است رابطه ای طبیعی داشته باشید. ممكن است رفتار یا گفته هایتان به گونه ای باشد كه گویی برابرید، اما در ذهنتان برای او مرتبه و مقام افزوده ای قائل باشید كه این نیز به نوبه خود هر گونه احساس اختیار و قدرت را از شما سلب خواهد كرد.


6) رابطه ای كه در آن به دلائل بیرونی شیفته نامزد/همسر خود شده اید.


هرگاه شیفته یك ویژگی شخصیتی در ابعاد و صورتهای مختلف كسی شدید، از خود بپرسید: اگر این فرد این ویژگی را نداشت آیا همچنان برایم جذاب بود و می خواستم با او ازدواج كنم؟


7) رابطه ای كه در آن شما و نامزد / همسرتان از تفاهم جزئی برخوردارید.


این نوع رابطه می تواند بسیار فریبنده باشد، مخصوصا هنگامی كه همان یك زمینه ای كه در آن تفاهم برخوردار هستید، برای شما اهمیت زیادی داشته باشد و به راحتی آن را با پیوندی عاشقانه و قوی اشتباه بگیرید.


8) رابطه ای كه در آن نامزد/همسر را از روی سركشی و عصیان انتخاب می كنید.


گاهی افراد كسانی را برای ازدواج انتخاب می كنند كه خصوصیات شخصیتی آنها در تضاد كامل با آنچه كه مورد نظر والدینشان می باشد است، در این صورت این امكان وجود دارد كه از رابطه خود به عنوان روشی به منظور سرپیچی و عصیان در مقابل والدین خود استفاده می كنید، نه از آنرو كه فرد مناسب را یافته اید.


9) رابطه ای كه در آن نامزد/همسر را به عنوان عكس العملی در قبال نامزد/همسر قبلی خود انتخاب كرده اید.


در این رابطه، شما فردی را انتخاب می كنید كه در او فقط به دنبال آن دسته از ویژگیهایی هستید كه رابطه قبلیتان فاقد آنها بوده است.


10) رابطه ای كه در آن نامزد/همسرتان از نظر روحی و عاطفی در دسترس شما نیست.


این نوع از رابطه روابطی را در بر می گیرد كه نامزد /همسر از نظر عاطفی و روانی با كسی دیگر درگیر است و بطور كامل نتوانسته است درگیری عاطفی خود را با شخص سوم حل كند


پایگاه فرهنگی تفریحی ایران ناز