وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

تصادف ساختگی برای اخاذی از خانم‌های راننده‌

چند روز پیش یكی از اهالی محله كارمندان شهرستان كرمانشاه با مركز فوریت‌های پلیسی 110 تماس گرفت و از دستگیری مرد زورگیری از سوی اهالی محل خبر داد.

به دنبال این تماس، ماموران كلانتری 21 به محل حادثه عزیمت كردند و در تحقیق از اهالی محل پی بردند كه مرد جوانی با انداختن خود مقابل خودروی یكی از زنان محله، قصد اخاذی از وی را داشته است.

به این ترتیب ، مرد اخاذ دستگیر و برای ادامه تحقیقات به اداره آگاهی كرمانشاه منتقل شد و مورد بازجویی قرار گرفت. مهدی ، مرد اخاذ در بازجویی‌های پلیسی دچار تناقض‌گویی‌های متعدد شد و سرانجام روز گذشته راز اخاذی از رانندگان را فاش كرد.

اعتراف مرد اخاذ
مرد زورگیر در اعترافاتش به پلیس گفت: مدت‌ها به دنبال كار بودم، اما موفق نمی‌شدم. یك روز كه در حال عبور از خیابان بودم، با مشاهده تصادف یك مرد رهگذر با یك خودروی مدل بالا، به ذهنم خطور كرد كه می‌توانم در تصادف‌های ساختگی، از رانندگان اخاذی كنم.

بنابراین از چندی پیش حوالی محله كارمندان پرسه می‌زدم و در فرصتی مناسب خود را مقابل خودروهای عبوری می‌انداختم. زنان و مردان راننده با مشاهده من از خودروهایشان پیاده می‌شدند و من داد و فریاد راه می‌انداختم و به دروغ ناله می‌كردم.

متهم ادامه داد: به دنبال این تصادف‌های ساختگی، اهالی محل و رهگذران را متوجه ماجرا می‌كردم و رانندگان را مجبور می‌كردم مرا به بیمارستان برسانند.

در میانه راه، از آنها كه اغلب زن بودند، مبلغی پول می‌خواستم تا از شكایتم صرف‌نظر كنم، به این ترتیب آنها از ترس دردسر پلیسی، پولی به من می‌پرداختند و به این ترتیب از رانندگان زن و مرد اخاذی می كردم كه در مورد آخر، دستگیر شدم.

بنا بر این گزارش، مرد زورگیر با قرار قانونی روانه بازداشتگاه پلیس شد و تحقیقات تكمیلی از وی ادامه دارد.پایگاه فرهنگی تفریحی ایران ناز