وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

دود اسپند و كندر تاثیر آرام بخش دارد

محققان دریافتند دود اسپند و كندر تاثیر آرام بخشی بر افرادی دارد که آن را تنفس می کنند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاری آلمان، به گفته محققان آمریكایی ماده ای در اسپند و كندر وجود دارد كه مغز را تحریك می كند. این ماده كه "اینسترو لاستات" نام دارد گیرنده های موسوم به (TRPV3) را تحریك می كند. این گیرنده در درك گرما در پوست نقش مهمی را ایفا می كند و در تمام قسمت های مغز وجود دارند. (TRPV3) با اتصال اینسترو لاستات واكنش مثبتی ایجاد می كنند كه تاثیر ضد افسردگی دارد.

تحقیق صورت گرفته از سوی محققان بر روی موش ها نشان داد تنفس دود اسپند و كندر باعث كاهش ترس در موش ها و آرام شدن شان شد. محققان قصد انجام آزمایش های كلینیكی را دارند تا در صورت امكان از این ماده در تولید داروی جدیدی استفاده كنند. آنها تاكید كردند تنفس میزان زیاد دود اسپند و كندر نیز مانند دود سیگار زیان آور است و منجر به بروز سرطان می شود.

 

پایگاه فرهنگی هنری ایران ناز