وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

شتر تنها حیوانی كه شنا بلد نیست

زدیكترین ستاره به زمین بعد از خورشید؛ شتر تنها حیوانی كه شنا بلد نیست و… بخشی از اخبار بخش دانستنی‌های سرویس فضای مجازی است.

به گزارش خبرنگار "سرویس فضای مجازی " خبرگزاری فارس، آیا می‌دانستی كه 30 برابر مردمی كه امروزه بر سطح زمین زندگی می‌كنند در زیر خاك مدفون شده‌اند؟
آیا می‌دانستی كه نزدیكترین ستاره به زمین بعد از خورشید الفامنچوری است كه فاصله آن تا زمین 3/4 سال نوری است؟
آیا می‌دانستی كه تنها حیوانی كه نمی‌تواند شنا كند شتر است؟

 
 
پایگاه فرهنگی هنری ایران ناز