عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

پیاده‌روی كنید تا بیشتر زندگی كنید

پیاده‌روی كنید تا بیشتر زندگی كنید
محققان می‌گویند برای این منظور 20 تا 40 دقیقه پیاده روی روزانه كافی است.
 
محققان آمریكایی در این پژوهش نرخ مرگ و میر را در مردان 70 تا 92 ساله‌ای كه زندگی بدون تحرك و ساكن داشتند با گروهی از مردان در همین رده سنی كه در سطوح مختلف تحرك و تناسب اندام داشتند، مورد مقایسه قرار دادند.این پژوهشگران دریافتند كه به ازای هر 2 دقیقه ورزش كردن احتمال مرگ و میر تا 10درصد كاهش پیدا می‌كند.
 
در این پژوهش دكتر پیتر كوكینوس و دستیاران وی از مركز پزشكی امور سالخوردگان در واشنگتن و پالوآلتو در كالیفرنیا روی بیش از 3000 مرد داوطلب مطالعه و آزمایش كردند. سابقه پزشكی این افراد به همراه اطلاعاتی چون وزن و استعمال دخانیات مورد بررسی قرار گرفت و نرخ مرگ و میر در بین این داوطلبان در طول یك دوره 6‌ساله به ثبت رسید. دكتر كوكینوس درباره یافته‌های خود اظهار كرد: پیغام كلی این است كه هرچند پیری و مرگ اجتناب ناپذیر است اما هر‌دو پدیده را می‌توان بسادگی و با حفظ یك الگوی زندگی فعال و با تحرك در هرگروه سنی به تاخیر انداخت.