اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

اولین عمل بازسازی جمجه این دختر در ایران (عکس 18+)

اولین عمل بازسازی جمجه این دختر در ایران (عکس 18+)

ایران جزو معدود کشورهای جهان است که دانش و امکان جراحی بازسازی جمجمه را داراست. عمل بازسازی جمجمه، مختص کودکانی است که شیار های جمجمه ی شان زود بسته میشود و رشد استخوان آنها غیر طبیعی است.

ایران ناز: این عمل قبل از ۱ سالگی صورت میگیرد وایران جزو معدود کشورهای جهان است که این عمل جراحی در آن صورت میگیرد. عکس های این خبرگزاری از این عمل دشوار را در زیر می بینید.

 

اولین عمل باسازی جمجه این دختر در ایران (عکس 18+)

اولین عمل بازسازی جمجمه در ایران

اولین عمل باسازی جمجه این دختر در ایران (عکس 18+)

 اولین عمل بازسازی جمجمه در ایران

اولین عمل باسازی جمجه این دختر در ایران (عکس 18+)

اولین عمل بازسازی جمجمه در ایران  

اولین عمل باسازی جمجه این دختر در ایران (عکس 18+)

اولین عمل بازسازی جمجمه در ایران  

اولین عمل باسازی جمجه این دختر در ایران (عکس 18+)

اولین عمل بازسازی جمجمه در ایران  

اولین عمل باسازی جمجه این دختر در ایران (عکس 18+)

اولین عمل بازسازی جمجمه در ایران  

اولین عمل باسازی جمجه این دختر در ایران (عکس 18+)

اولین عمل بازسازی جمجمه در ایران

اولین عمل باسازی جمجه این دختر در ایران (عکس 18+)

 اولین عمل بازسازی جمجمه در ایران