اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

بخشش جریمه های رانندگی با شرایط مشخص

مجموعه : مجله خبری روز
بخشش جریمه های رانندگی با شرایط مشخص
براساس بند الحاقی 67 که به تصویب نمایندگان رسید مقرر گردید از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، در صورت پرداخت و تسویه حساب قبوض جریمه های راهنمایی و رانندگی توسط مالکان خودرو در شش ماهه اول سال 90، جریمه دیرکرد ناشی از عدم پرداخت آن تا پایان سال 1389 بخشیده شود.

همچنین براساس مصوبه دیگر مجلس و براساس بند الحاقی 81 بودجه شرکت های بیمه موظفند با دریافت حق بیمه شخص ثالث 10 درصد از اصل حق بیمه دریافتی، این درآمد را به خزانه واریز کنند.

در صورت تصویب بخش درآمدی این بند الحاقی؛ پرداخت نکردن به موقع این میزان حق بیمه شخص ثالث از طرف شرکت های بیمه، تصرف غیرمجاز در اموال عمومی محسوب می شود.

همچنین نیروی انتظامی موظف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد جزء مربوط به کسر 10 درصد حق بیمه را به کمیسیون های امنیت ملی و سیاست خارجی و برنامه و بودجه و محاسبات تقدیم نماید.

با مصوبه دیگری از بودجه 90 ، امسال دعاوی راجع به حفظ بیت المال به ویژه در طرح های مربوط به اراضی و اموال دولتی و عمومی از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف معاف است.