اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

یادگیری، همیشه، همه جا با فرادرس

یادگیری، همیشه، همه جا با فرادرس

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

بهترین راه برای شکستن طلسم جادویی

مجموعه : دانستنی ها
جادو، طالع بینی و فال بینی: آیا باید باور کنیم؟

هزاران سال است که انسانها مجذوب چیزهای ناشناخته و مـرموز هستنـد و در عیـن حـال از آن واهـمـه دارنـد بدون اینکه پروایی از آسیب ها و خطرات آن داشته باشند. برای مــا که مسلمان هستیم، واجب است که ایـن مسـائـل را خوب درک کـرده و بتـوانیم از خـودمــان دربرابر آن محافظت کنیم.

جادو

داشتن قدرت و نیروی انجام کارهای خارق العاده و غیرممکن جادو نامیده می شود. این قبیل کارها را می توان از نوع افسونگری دانست که به معنای جادویی است که از ارواج خبیث برای اهداف خبیثانه و شر استفاده می کند؛ و یا جزء تردستی دانست که به مهارت انجام حقه هایی گفته می شود که در آن با جادو جنبل چیزی را غیب می کنند، ظاهر می کنند یا ماهیت آن را عوض می کنند.

فرمان و حکم خداوند

جادوگری در اسلام حرام است. جادوگری و افسونگری فقط با کمک شیاطین امکان پذیر است که وقتی فرد آنها را شریک خدا قرار دهد، به او برای انجام این کارها کمک میکنند. با اینکه سحر رابطه ای با شرک ندارد، اما می تواند فرد را از مسیر درست منحرف کند. اینکار نیز گناه به حساب می آید چون نوعی نافرمانی و سرپیچی از دستورات خداوند است.

جادو عملی مخرب است، از اینرو اسلام درمورد آن هشدار می دهد. مومنان باید از جادو و جادوگران دوری کرده و برحذر باشند؛ درمقابل خطرات آن احتیاط کنند و برای نشان دادن ادعاهای دروغین آن بکوشند. شواهد زیر از قرآن و سنت این فرمان را به اثبات می رساند.

خداوند در قرآن می فرماید، "و به حقیقت دانستند که آنکس که به جادو روی آورد او را در آخرت هیچ بهره ای نیست و هر آینه بد است آنچه فروختند به آن خودشان را، اگر می دانستند." {قرآن 2:102}

نقل می کنند که، "پیامبر صل الله علیه و صلم، گفت: از هفت چیز برحذر باشید. همراهانشان از او می پرسند، ای فرستاده خدا! اینها چه هستند؟ او، صل الله علیه و صلم، پاسخ می دهد، شریک قرار دادن هر کس یا هر چیز باخدا، جادوگری، کشتن موجودی که زندگی او از جانب خداوند مقدس پذیرفته شده است، رباخواری، خوردن مال یتیم، فرار از کافران در جنگ، و تهمت زدن به زنان مومن و پاکدامن."

مجازات

طبق قانون اسلامی، مجازات جادوگران و افسونگران سنگین است. پیامبر، صل الله علیه و صلم، می گوید، "جادوگران را مجازات کنید، زیرا که این کیفری است که از جانب خدا تعیین شده است."

واقعیت یا خیال؟

حیله و سحر بر ناظران آن تاثیر می گذارد. "موسی علیه اسلام، گفت بلکه بیندازید پس آنگاه رسنهاشان و عصاهاشان وانموده شد به موسی از سحر ایشان که آنها میشتابند" (قرآن کریم 20:66)

سحر تاثیری حقیقی خواهد داشت که تغییراتی در بدن به وجود می آورد، حتی تا آن اندازه که می تواند ناتوانی جنسی ایجاد کند. همچنین ممکن است موجب دیوانه شدن و برهم خوردن توازن احساسی فرد شود. خداوند در قرآن می فرماید، "و از آنها مردم می آموزند که به چه طریق بین آدم و همسرش جدایی افتاد، و قادر نخواهند بود زیان رسانند کسی را مگر به اذن خدا."

شکستن یک طلسم جادویی

بهترین راه برای شکستن طلسم تلاوت آیه هایی مشخص از قرآن و خواندن برخی نیایش ها که توسط پیامبر، صل الله علیه و صلم، نوشته شده است، می باشد. راه دیگر استفاده از داروهایی است که قانوناً برای برخی موارد خاص تحت آزمایش تجویز می شوند. آنچه که حرام و غیرقانونی است استفاده از جادو برای شکستن این طلسم است، چون فقط از طریق شیاطین امکانپذیر خواهد بود.

حفاظت از خود دربرابر جادو

ایمان داشتن به خدا، پناه آوردن و توکل کردن به او می تواند شما را دربرابر جادو محافظت کند. همچنین ما باید کارهایی را انجام دهید که از منظر خداوند صحیح باشد و از گناهان دوری کنیم. برای این منظور می توانیم آیه ها و دعاهای زیر را بخوانیم:

کسی که قبل از رفتن به خواب آیه 255 سوره بقره را بخواند، خداوند برای او محافظی می فرستد که تا زمان بیدار شدنش، از او درمقابل شیاطین محافظت می کند.

آیات 285 و 286 سوره بقره را تلاوت کنید و بگویید، "از شر شیطان رجیم به سوی خدا پناه می آورم."

جمله زیر را سه مرتبه تکرار کنید: "به نام خدا که ذکر او حفاظتی است درمقابل همه آسیب ها و گزند ها که در آسمان و زمین است. به حق او شنونده داناست."

فالبینی

فالبینی عقیده ای است که بعضی افراد این توانایی رادارند که با استفاده از روش های جادویی و مرموز به مردم می گویند در آینده چه اتفاقی برالشان می افتد. این کار همچنین توسط کسانی که ادعا می کنند علم ناشناخته ها و نادیده ها را دارند مثل رمالان، کف بینان و از این قبیل انجام می شود.

فالبینان از شیطان که در آسمان استراق سمع می کند استفاده می کنند. خداوند در قرآن می فرماید، "آیا خبر دهم شما را از کسی که نازل می شود بر او شیاطین؛ نازل می شود بر هر دروغگوی گناهکار؛ می اندازند گوش (به شیاطین که بازگو می کنند آنچه را از فرشتگان شنیده اند) و اکثرشان دروغگویانند." {قرآن کریم 224-222: 26}

این علمی که فرشتگان در مورد آن گفته اند بین مردمی که آمادگی باور کردن آنچه فالبینان می گویند را دارند، پخش می شود. مشکل اینجاست که آنچه مردم باور دارند که حقیقت دارد، تغییرشکل یافته و حقیقت از آن بیرون رفته است.

فرمان و حکم خداوند

فالبینی گناه به شمار می رود به دو دلیل: اول اینکه اشاره بر استفاده از علم ناشناخته ها را دارد که فقط مختص خداوند است. "بگو نمی داند آنکه باشد در آسمان ها و زمین غیب را مگر خدا و نمی دانند که کی برانگیخته میشوند." {قرآن کریم 68-67: 27}

این به آن معناست که هرکس که تصور می کند چنین علمی دارد، ادعای مالکیت ویژگی الهی را دارد که فقط مختص خداوند است. و دوم اینکه اینکار با استفاده از شیاطین و ایمان آوردن به آنها انجام می گیرد که این هم نوعی از شرک است.

خطرات شرکت در جلسات فالگیری

در سالهای اخیر، تعداد فالگیران و کف بینان به طرز قابل توجهی افزایش داشته است. تعداد کسانی که در این جلسات شرکت می کنند و به حرفهای آنان ایمان دارند نیز چندین و چند برابر شده است. افرادیکه در جلسات فالگیری شرکت می کنند سه دسته هستند:

گروه اول به این دلیل نزد فالگیران می روند که از آنها درمورد آینده شان بپرسند بدون اینکه واقعاً به دروغهای آنان ایمان داشته باشند اما تلاشی هم برای رو کردن دروغهای آنان انجام نمی دهند. افراد این گروه سخت در اشتباهند.

گروه دوم کسانی هستند که به غیبگویی فالگیران اعتقاد دارند و برای اطلاع از آینده شان نزد آنها می روند. این افراد نیز ساده لوح می باشند.

گروه سوم کسانی هستند که نزد فالگیران می روند و فقط از آنها درمورد آینده شان می پرسند تا حقیقت غیبگویی هایشان را بررسی کرده و بعد نیرنگ آنها را در ملاء عام آشکار کنند. این دسته از افراد فقط می خواهند به مردم اعلام کنند که فالگیری فقط باعث منحرف کردن ایمانشان خواهد شد.

اما، اگر کسی درمورد اینکه توانایی انجام چنین عملی را به طور کامل دارد یا نه تردید داشته باشد، نباید اقدام به این عمل نماید. چنین فردی باید خطرات بسیاری را به جان بخرد و اگر اقدامش با شکست مواجه شود باعث ترغیب بیشتر مردم به سمت فالبینان خواهد شد.پایگاه فرهنگی تفریحی ایران ناز