اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

شناسایی یكی از عوامل بروز اظطراب

مجموعه : دانستنی ها
دانشمندان آمریكایی نوعی ماده شیمیایی را كشف كردند كه سطوح ترشح آن در مغز با پدیده اضطراب ارتباط دارد.

محققان دانشگاه میشیگان تركیب شیمایی FGF2 (فیبروبلاست فاكتور دو رشد) را در مغز شناسایی كردند كه میزان ترشح آن در افزایش و یا كاهش سطح اضطراب اثر می گذارد.

FGF2 یكی از مواد مسئول در توسعه مغزی و ترمیم سلولی در آسیب دیدگیها است.

برپایه اطلاعات موسسه ملی سلامت ذهن، در حال حاضر بیش از 40 میلیون بزرگسال آمریكایی از اختلال اضطراب و 14 و نیم میلیون نفر از افسردگی رنج می برند.

مطالعات پیشین نشان می داد كه در افراد متاثر از افسردگی سطح پایینی از FGF2 و دیگر مواد شیمیایی مرتبط با آن وجود دارد.

اكنون این دانشمندان آمریكایی با بررسی سطوح FGF2 در گروهی از افراد كه در خانواده آنها بیش از 19 نسل مواردی از اضطراب زیاد و یا كم وجود داشت كشف كردند كه همچنین سطوح FGF2  در افرادی كه اضطراب زیاد دارند نیز بسیار كم است.

نتایج این تحقیقات كه در نیچر نوروساینس منتشر شده است نشان می دهد كه افسردگی و اضطراب می توانند ریشه های مشتركی داشته باشند.