عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

شیشه دیوانه تربیت می‌کند

شیشه دیوانه تربیت می‌کند
در گذشته اعتیاد به تریاک و حتی مواد مرفینی آن قدر خطرناک نبود زیرا عقل‌های آنان را ضایع نمی‌کرد و آدم خطرناکی ایجاد نمی‌کرد بلکه آدم‌های معتادی بودند اما شیشه این طور نیست می‌توانم بگویم که شیشه دیوانه تربیت می‌کند و در کوچه و خیابانها رها می‌شوند.

ابوالقاسی در پاسخ به این پرسش که شنیده‌ها حاکی از آن است که در برخی از کشورها پلیس اجازه دارد پس از شناسایی افراد شیشه‌ای و مصرف کننده مواد روانگردان وسط پیشانی آنها شلیک کند به خاطر اینکه آنها افراد خطرناکی هستند آیا این مسئله درست است، گفت: من خودم این مسئله را نشنیده‌ایم که پلیس به چنین حرکتی مجاز باشد ولی «شیشه‌ای‌ها» می‌توانند افراد بسیار خطرناکی باشند.